فرم درخواست پذیرندگی

درخواست پیوستن به جمع فروشگاه های وین وین

بازگشت به وب سایت

فرم درخواست پذیرندگی

درخواست پیوستن به جمع فروشگاه های وین وین

اطلاعات درخواست دهنده


از این عنوان برای شما در وین وین استفاده خواهد شد
از این آدرس برای ارسال گزارش ها و اطلاعات دیگر استفاده می شود

اطلاعات فروشگاه


محل فروشگاه روی نقشه را مشخص فرمایید.
این نام برای کاربران نمایش داده خواهد شد

اطلاعات حساب بانکی


از اطلاعات این بخش برای تسویه حساب با شما استفاده خواهد شد لذا در ورود اطلاعات دقت فرمایید

اطلاعات بازاریاب


در صورتی که فرم را به کمک بازاریاب پر می نمایید کد بازاریاب را در این بخش وارد کنید